Member

Staff:


Master Students:


Yuanqi Huang
2018-

Jiamin Wang
2019-


Jiayang Li
2020-

Peiru Pan
2020-
Undergraduate Students:

Alumni:
Xiaohan Zhang (M. E, 2020. Now at STATE GRID Corporation of China(国家电网))
Qing Feng (B.E, 2020. Now at Baidu)
Mingyu Yue (B.E, 2020. Now at Tianjin Univesity, China)
Hao He (B.E, 2020. Now at Tianjin University, China)
Shuhao He (B.E, 2020. Now at New York University, USA)
Yangsheng Ji (B.E, 2020. Now at Beijing Normal University, China)
Jingtao Zhou (B.E, 2020. Now at University of Edinburgh, UK)

Bairan Fu (B.E, 2019, Excellent Thesis. Now at Nanjing University, China)
Dongyu Zhou (B.E, 2019. Now at Northeastern University, USA)
Xingfeng Yang (B.E, 2019. Now at , China)
Jia Chen (B.E, 2019. Now at , China)

Guosheng Pan (B.E, 2018, Excellent Thesis. Now at Nanjing University, China)
Yuehuan Wang (B.E, 2018, Excellent Thesis. Now at Nanjing University, China)
Qiyi Chen (B.E, 2018. Now at Tianjin University, China)
Yiqing Xiang (B.E, 2018. Now at Tianjin University, China)
Haoyu Wang (B.E, 2018. Now at Rice University, USA)